Bäste kund!

Fr.o.m. V 23 har Mat & Ro i Kristianstad tagit över matkasseverksamheten från Mat till Alla.

Ni är hjärtligt välkommen att boka er matkasse på matochro.se, eller ring 044-5900820.